Σφάλμα άδειας

'Κ έχετε την άδειαν για στείλετε ένα μήνυμα σε πολλούς χρήστες ταυτόχρονα, για τ'αφκά το λόγον:

Η ενέργεια που ζητήσατε περιορίζεται σε χρήστες που ανήκουν στην ομάδα: Νοματέοι.