Μετάβαση στο περιεχόμενο

Αρχικόν σελίδα

Ασό Βικιπαίδεια
Η Βικιπαίδεια σα Ποντιακά
τα Ρωμαίικα τη Πόντονος


Ανοιχτόν εγκυκλοπαίδεια ντο γράφκεται και τρανείν ας ατείντς πη θέλνε.


ΚΑΛΩΣ ΕΡΘΕΤΕΝ...
...σην Βικιπαίδειαν. Μαθέστεν πολλά για τ'ατέν δεβάζοντας τα πολλά ερωτήσεις και την βοήθειαν.

Ο αριθμόν ασά σελίδας τη ποντιακής τη Βικιπαίδειας ατώρα εν 493. Βοηθέστεν για να εφτάτεν ατέναν κι άλλο τρανέσαν. Γράψτεν τα νουνίζματα και τ' ιδέας'εσούν σην αγοράν και δεβάστεν ντο κ' εν η Βικιπαίδεια.

ΔΕΒΑΣΤΕΝ ΚΑΙ ΜΑΘΕΣΤΕΝ

Τα ποντιακά τα τσιριχτά είναι τα φημισμένα ελλενικά «λουκουμάδες» σα ζαχαροπλαστεία. Οι Πόντιοι εδίναν τα μωρά ‘τουν κι έτρωγαν τα τσιριχτά για γλύκισμαν αφού εβάλλανε ζάχαρην ή μέλ’ απάν.

Ατώρα ας λέγουμε πως εποίνανε τα τσιριχτά για να εγροικάτεν κι εσείς. Παίρουμε δυο ποτήρεα τςαΐ χαλέ χουλέν νερόν, έναν χουλέρ τςαΐ άλας κι έναν πα μικρόν χουλέρ τςαΐ μέλ’. Παίρουμε και ολίγον μαγιάν κα λύνουμε τη μαγιάν απές σο νερόν. Ύστερα φέρουμε το αλεύρ’ και κςύνουμε γάλεα γάλεα απές σο νερόν. Παίρουμε κι έναν ξύλινον χουλέρ και ταράζομ’ ατό όσπου να ίνεται ζουμάρ. Ζουμάρ όμως μαλακόν, όχι σπιχτόν.

ΧΑΠΕΡΑΙ

Ντο ίνεται με τη Βικιπαίδειαν

2009

2008

2007

  • 23 τη Σταυρίτε: Ερχίνεσεν το δοκιμαστικόν κομμάτ' τη Ποντιακής Βικιπαίδειας.


ΠΡΟΣΚΑΛΕΣΜΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΑΤΟ
Βοηθέστεν την Βικιπαίδειαν. Βάλτεν και σεις ατά ντο εξέρετεν, αέτς για να τρανείν η εγκυκλοπαίδεια.
  • Εάν ευρήκετεν γραφόμενα ντο κ' είναι σωστά κι αν έςχετε σον νούν'εσουν τα σωστά, ποίστεν ατό κι άλλο καλλίον.
  • Εάν εγνωρίζετε καλά καινούραι πράματα, αρχίστεν άλλο γράψιμον.
  • Η αντιγραφή ασ' άλλα γλώσσας ίνεται.
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ο Κατάλογον με τα θέματα
Πολιτισμός

Αρχιτεκτονική · Ζωγραφική · Γλυπτική · Θέατρον · Λογοτεχνία · Ποίηση · Μουσική · Χορόν · Κινηματόγραφον · Φωτογραφία · Κόμιξ · Αθλητισμός · Μυθολογία · Θρησκεία


Γεωγραφία

Ασία · Αφρική · Ευρώπη · Αμερική · Ωκεανία · Ανταρκτική · Αρκτική · Πολιτείας · Κράτη · Θάλασσας · Ποτάμαι · Νησία · Ραςχία


Ιστορία

Παλαιόν Ιστορία · Ρωμανία/Βυζάντιον · Ευρωπαϊκόν Ιστορία · Πολέμ · Ρωμαϊκόν Αυτοκρατορία · Καινούρ' Ιστορία


Επιστήμη

Μαθηματικά · Φυσική · Χημεία · Βιολογία


Γραμματική
Ουσιαστικόν · Επίθετον · Ρήμα · Επίρρημα · Σύνδεσμος · Πρόθεση · Αντωνυμία · Άρθρον · Αριθμητικόν · Επιφώνημαν · Λεχτικόν


Βικιπαίδεια

Αγορά · Παρακάθ σο IRC · Βοήθεια · Εργαστήριον ·
Ντο εν η Βικιπαίδεια · Ντο κ' εν η Βικιπαίδεια · Aχουλί δικαιώματα · Ποντιακόν γράψιμον · Βικιπαίδεια:Λεχτικόν · Νέον λεχτικόν · Γραμματική


Τ' άλλα τα έργα

Η λειτουργίαν τη Βικιπαίδειας αποκουμπισκάται σον οργανισμόν Wikimedia Foundation, ο οποίος αποκουμπίζ' κι αλλέτερα πολύγλωσσα και ελεύθερου περιεχομένου σάιτ:

Βικιθήκη
Ελεύθερα γραψίματα και πηγές
Βικιλεξικόν
Λεξικόν και Θησαυρός
Βικικαλατσίας
Σουρίν καλατσεματίων
Κοινά - Commons
Ανοιχτόν αποθήκην πολυμεσίων
Βικιβιβλία
Βιβλία και γραψίματα για να παίρ' ο καθαείς
Βικιχαπέραι
Χαπέραι για να δεβάζ' ο καθαείς
Βικιεπιστήμιον
Γραψίματα για μάθεμαν
Βικιείδη
Κατάλογος τ' ειδίων
Μετα-Βίκι
Κανονίζ' τη λειτουργείαν όλιων τη προγραμματίων τη Wikimedia