Υδρογόνον

Ασό Βικιπαίδεια
(Έρτεν ασό Υδρογόνο)
Hydrogen Spectrum Test

Η λέξην υδρογόνον (hydrogen) προέρχεται ασα λέξεις «ὕδωρ» + «γείνομαι», δηλαδή σημαίν' την βασικήν χημικήν ιδιότητανατου να καίγεται αφού έχει ποίσναι νερόν (ὕδωρ). Το χημικόν στοιχείον Υδρογόνον (Η) (γιά διυδρογόνον) ση διατομικήν στοιχειακήν μορφήνατου) έν´ άχρωμον, άοσμον, άγευστον, εύφλεκτον αμέταλλον διατομικόν αέριον, με ατομικόν αριθμόν 1, ατομικήν μάζαν 1,00794(7) amu, χημικόν τύπον H2, μοριακήν μάζαν 2,01588(14) amu. Έν´ τ'ελαφρύτερον χημικόν στοιχείον.

Commons logo
Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με