Άλλα έργα

Ασό Βικιπαίδεια
Τ' άλλα τα έργα

Η λειτουργίαν τη Βικιπαίδειας αποκουμπισκάται σον οργανισμόν Wikimedia Foundation, ο οποίος αποκουμπίζ' κι αλλέτερα πολύγλωσσα και ελεύθερου περιεχομένου σάιτ:

Βικιθήκη
Ελεύθερα γραψίματα και πηγές
Βικιλεξικόν
Λεξικόν και Θησαυρός
Βικικαλατσίας
Σουρίν καλατσεματίων
Κοινά - Commons
Ανοιχτόν αποθήκην πολυμεσίων
Βικιβιβλία
Βιβλία και γραψίματα για να παίρ' ο καθαείς
Βικιχαπέραι
Χαπέραι για να δεβάζ' ο καθαείς
Βικιεπιστήμιον
Γραψίματα για μάθεμαν
Βικιείδη
Κατάλογος τ' ειδίων
Μετα-Βίκι
Κανονίζ' τη λειτουργείαν όλιων τη προγραμματίων τη Wikimedia