Ήλιον

Ασό Βικιπαίδεια
Helium atom QM rev1.svg

Το χημικόν στοιχείον ήλιον εν τ'αρχικόν στοιχείον τη ομάδας τη ευγενίων αερίων, εςς σύμβολον το He κι ατομικόν αριθμόν 2. Εν´ αέριον, άχρωμον, άοσμον κι άγευστον κι εςς το χαμηλότερον σημείον βρασμού τη χημικών στοιχείων.

Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με