Απόστολος Παύλος

Ασό Βικιπαίδεια

O Απόστολος Παύλος έν άγιος τη Ορθοδόξου Χριστιανικής Εγκλεσίας η μνέμη του τιμάται σην 29 Κερασινό. Έν από τους πρώτους Χριστιανούς που μαρτύρεσαω για σον Χριστόν. Υπήρξε ο τρανότατος υποστηρικτές τη παγκοσμιότητος τη Θείας Διδασκαλείας, οπότε κι ονομάστηκε "Απόστολον σων εθνών".