Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βικι

Ασό Βικιπαίδεια
Wiki Wiki (δηλ. αληγορτόν) πούλμαν ση Χονολούλου

Wikiβικι) λέγομε την κατηγορίαν τ' ιστοτόπ', όπου ούλ' ανθρώπ (οι χρήστες) εμπορούν να εφτάνε και ν' αλλάζνε τα σελίδας αθέ. Αβούτο τ' όνομαν εν συντόμευσην τη λέξης WikiWikiWeb. Wikiwiki ένι χαβαϊκόν λέξη το σημαίνει «αλήγορον».

Σα wiki πολλοί χρήστες εμπορούν να γράφουν εντάμαν. Άμον ντ' εφτάει ο ένας άρθρον το 'κ είναι σωστόν, ο άλλος εμπορεί ν' αλλάζατο αέτς για να ίνεται καλλίον. Εξόν τα αλλαγάς, ίνεται και το πρόσθεμαν καινούρεων γνωσίων σο άρθρον κι αέτς το wiki θα τρανείν. Επίσης ίνεται και γουνούσεμαν. Σ' ορισμένα βικι (αμόν τη Βικιπαίδεια, τ' ασ' ούλτς διάσημον wiki) έχ' τα σελίδας καλατσεματί, σ' αλλά οι χρήστες πα γονουσεύνε σ' ούλτς τα σελίδας.

Ο σκοπόν και τα νομς που κανονίζνε την λειτουργείαν ατούν 'κ είναι πάντα ίδιοι. Σκοπόν τη Βικιπαίδειας λ.χ. εν το γράψιμον αρθρίων αέτς για να χτίζεται εγκυκλοπαίδειαν.

Το πρώτο wiki εχπάστεν σα 25 τη Μαρτ 1995 ασον Ward Cunningham και είχε πολλούς χρήστες. Επεκεί αβούτοι εποίκαν τα βικι ατούν.