Βικιπαίδεια:Ντο ν'εφτάν οι καινούρ' οι χρήστες

Ασό Βικιπαίδεια

Καλώς έρθες σην Βικιπαίδειαν. Αδακά καθαείς επορεί να γραφτ. Γράψον κι εσύ.

Σ'αούτον τη σελίδαν ευρίουνταν ολίγα πληροφορίας για να μαθάνεις τη λειτουργίαν τη Βικιπαίδειας και πως να γραφτς.

Είσαι καινούρεος χρήστες σο ποντιακόν τη Βικιπαίδειαν;

Αν εξέρτς κι άλλα πράματα για το άρθρον και τα πράματα 'κ είν' ατουπές, ποίσον έναν κλικ σο "άλλαξον" και γράψον ατα σο άρθρον απές. Με το "άλλαξον" επορείς να γραφτς καινούρεα πράματα σο άρθρον απές ή (αν ευρίκς γραφόμενα ντο 'κ είναι σωστά κι αν έεις σον νους τα σωστά) να εφτάς ατο κι άλλο καλόν. Ξάι μη γραφτς παλαλά πράματα και πράματα ντο 'κ είναι σωστά. Ασ' άλλ τη μερέαν πα 'κ πρεπ να φογάσαι. Να θαρρεύκεσαι, ποίσον τ'αλλαγάς-ις. Αν εφτάς λάθος 'κ εν πρόβλημαν να ίνεται κλώσιμον τη αρθρί. Αδακά σην Βικιπαίδειαν τα λάθη 'κ εν ανανάμενα. Τα άρθρα ντ'εχατεύταν επορούν να κλώσκουνταν οπίς. Αν εφτάς λάθος, άλλος χρήστες ή νοματέας θα έρτεν και θα φτάει έναν κλώσιμον το άρθρον και το λάθος θα χάται. Η Βικιπαίδειαν παίρ' ζωήν ασοι χρήστες ατς, π' σχηματίζνε την κοινότηταν τη ποντιακού τη Βικιπαίδειας. Για τ'ατό η κοινότητα τη Βικιπαίδειας εμουν πολλά θα χαρεντερίεται με την δουλεία'ς. Χάιτε, ντο στεκς; Πάντα να είσαι καταθαρρεμένον.

Πριν τ'αποθήκεμαν τ'αλλαγίων ντ'εποίκες σο άρθρον, ποίσον έναν κλικ σο "πρώτον τέρεμαν". Αέτς επορείς ν'ελέπς ντο αλλαγάς εποίκες και αν είναι καλά. Αν θελτς, δέβα σο αργαστέρ. Ατουπές επορείς ν'εφτάς άμον ντο θελτς για να μαθάντς.


Θελτς να καλατςεύτς;

Αν εθαρρείς πως το άρθρον 'κ εν καλόν άμαν 'κ θελτς εφτάς ατό καλλίων, επορείς να γραφτς τα νουνίζματα'ς σο "καλάτσεμαν". Ατουπές επορείς να δεαβάζεις ντο λέγουν άλλοι χρήστες για το άρθρον. Έναν άρθρον αν εν ασπαλιγμένον και θελτς ν'εφτάς αλλαγάς άμαν 'κ επορείς, γράψον ατο σο "καλάτσεμαν". Όταν θα δεαβάζν'ατο χρήστες με τα δικαιώματα για τ'αλλαγάς, θ' αλλάζνε το άρθρον... ή 'κ θ' αλλάζν'ατο.