Βικιπαίδεια καλάτσεμαν:Αργαστέρ

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Ασό Βικιπαίδεια

Γιώργος Ορφανίδης

Ο Γιωρίκας ο Ορφανίδης εν Πόντιος τραγωδιάνον ντ' εγεννέθεν κι ετράνυνεν σην Δράμαν. 
Ο κύρ'ς ατ ο Κώστης, εν α σα Κομνηνά τη Ξάνθης και η μάναν ατ η Δήμητρα, εν α σην Αργυρούπολην 
τη Δράμας. Εν παντρεμένος και εχ' δύο κορτσόπα.

Ερχίνεσεν τα τραγωδίας σα 1990 τη χρονίαν κι εσκάλωσεν με τα πανοΰρε τη Δράμας 
κι επ' εκεί σ' ίναν ποντιακόν κέντρον σο Χορτοκόπι τη Καβάλας. 
Κι άλλο ύστερα σκαλόν και συνεργάσκεται με το κέντρον 'Λεμόνα' σην Δράμαν για εξ χρόνε 
και επήκεν τρανόν γιαρτίμ. 

Ακεί συνεργάσκεται και μ' αλλς πολλούς Πόντιους μουσικάτενς.
Με το τρανόν το γιαρτίμ ντ' επήκεν νουνίζ κι αφήν' την πατρίδαν ατ τη Μακεδονίαν 
και κατηβαίν' αφκά σην Αθήναν και σο κέντρον 'Τρυγώνα' για δύο χειμωγκόνικα περιόδς. 

Μετά α σ' ατό κλώσκεται οπίσ' σην Δράμαν κι ευτάει εμφανίσεις σο κέντρον 'Μινόρε'.
Ηχογράφσεν εφτά προσωπικά δίσκους (α σ' ατά τρία εν ζωντανά ηχογραφίας). 

Ατώρα ο Γιωρίκας ο Ορφανίδης τραγωδεί κι σε πανοΰρε απές σην Ελλάδαν και σην ξενιτίαν.