Γεωγραφίαν

Ασό Βικιπαίδεια

Γεωγραφίαν λέχκεται η τέχνην που συστηματοποιά την περιγραφήν τη γης. Ο γεωγράφον τερεί τα φαινόμενα τ' ούλης τη γεώσφαιρας. Άμαν την ερμηνείαν (για το μαθηματικόν-φυσικόν γιά το βιολογικόν) εφτάγνε άλλα γεωτέχνας, λ.χ. η εδαφολογίαν, η γεωδαισίαν, η γεωλογίαν, η γεωφυσικήν, η υδρολογίαν, η ωκεανογραφίαν και η μετεωρολογίαν.

Τέρεν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]