Μετάβαση στο περιεχόμενο

Εγκυκλοπαίδεια

Ασό Βικιπαίδεια

Η εγκυκλοπαίδειαν εν λεξικόν κι εκειαπές τοπλαέβνε γνώσην. Η λέξη εν συγκόλησην ασα παλαιά ελλενικά τα λέξεις ἐγκύκλιος (άμον τον κύκλον) και παιδεία (μάθεμαν).

Ιστορία τη λέξης[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Η λέξην έρτεν ασο παλαιόν τ' ελλενικόν τη φράσην ἐγκύκλιος παιδεία, σα ελλενιστικά τα χρόναι. Έλεγαν αέτς ούλ'ατα ντ'είςεν απές το γενικόν τ'επιστημονικόν το μάθεμαν. Ο Ρωμαίον ο συγγραφέας ο Ζωναράς έλεεν, η ἐγκύκλιος παιδεία έςς απές τη γραμματικήν, τη ποιητικήν, τη ρητορικήν, τη φιλολογικήν, τη φιλοσοφίαν, τη μαθεματικήν και κάθαν τέχνην τη σοφών. Αβούτον το παλαιόν τ'ελλενιστικόν η φράση ελάγεν κι εγέντον νεολατινικόν λέξην, encyclopaedia. Αέτς επέρασεν κι εσέβεν σο γαλλικόν τη γλώσσαν σα 1532 τη χρονίαν (encyclopédie) κι επεκεί σ'άλλα τ'ευρωπαϊκά τα γλώσσας. Με αβούτον τη μορφήν (εγκυκλοπαίδεια) η λέξεν έρτεν (οπίς) σα ελλενικά σα 1710 τη χρονίαν, όνταν εξέβεν το έργον τ' Ιωάννε Πατούσα, Φιλολογική Ἐγκυκλοπαίδεια.