Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ευρωπαϊκόν Σύνδεσμον

Ασό Βικιπαίδεια
European Commission

Ο Ευρωπαϊκον συνδεσμον (Ευρωπαϊκη ενωση σα ελλενικα) είνας συνδεσμος εν ντο σην Ευρωπην εν. Πολλα γλωσσας εχ' ασ'ολεν την Ευρωπην. 27 χωρας σ'ατο το συνδεσμον ειναι. Τα χωρας ετον 28, αμα σον Κουντουρον, σα 2020 τη χρονιας, η Μεγαλην Βρετανια εξεβεν ασον συνδεσμον. Η Ελλαδαν επηγεν σον συνδεσμον σα 1981 τη χρονιας.