Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ηλεκτρονικόν υπολογιστής

Ασό Βικιπαίδεια
Σ'αούτον τη ζωγραφίαν ελέπωμεν έναν υπολογιστήν, άμον ντ'εξέρν'ατον σ'όλον τον κόσμον.

Ατώρα ας λέγω σας ντο εν ο υπολογιστής. Υπολογιστήν λέγομεν έναν μηχάνημαν ντ'αλλάζ' πληροφορίας άμον ντο λέγνε συγκεκριμένα κανόνας. Η ιστορίαν τ' υπολογιστίων ερχίνεσεν πολλά χρόνεα εμπροστά. Παλαιά υπολογιστάς λχ εν ο αστρολάβον άμα και ο άβακον. 'Κ ομνέζνε πολλά με τ' οσημερνά τα υπολογιστάς άμα ασο 'κ εν καλλίον έσαν. Τα καινούρεα τα υπολογιστάς επορούν και ρυθμίζνε σηματοδώτας και αραπάδας, παίζνε μουσικήν και ταινίας. Άμαν το βασικόν η αρχήν επέμνεν άμον ντο έτον: ο υπολογιστής έςς κανόνας κι ατά λέγουν ατόν ντο να φτάει. Πολλά κανόνας εντάμαν λέγουμ'ατα αλγόριθμον.

Ο άθρωπος δουλεύ' τον υπολογιστήν και λέει ατόν να φτάει δουλείας, λχ να παίζ' ταινίας ή να πάει σην Βικιπαίδειαν. Άμαν ο υπολογιστής 'κ εγροικά νε ποντιακά, νε αγγλικά. Για τ'ατό ο χρήστες επρέπ' να καλατςεύ' τη γλώσσαν τ' υπολογιστή. Τη γλώσσαν τ' υπολογιστή λέγουν ατέν γλώσσαν προγραμματισμού. Οι προγραμματιστές εγροικούν τη γλώσσαν κι αέτς γράφνε προγράμματα ντο λέγνε τον υπολογιστήν ντο να φτάει. Επεκεί ο χρήστες χρησιμοποιεί τα προγράμματα κι αέτς πα, με τ' αείκα και τ' αείκα εφτάει τα δουλείας ατ'.