Καλάτσεμαν:Βασίλης Ανθόπουλος

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Ασό Βικιπαίδεια

Τη 13 Τρυγομηνά σο Δήμον τη Σκύδρας εποίκαν το άγαλμα του Βασίλ Ουστά. Ο Βασίλειος Ανθόπουλος ή Βασίλ Αγάς γεννέθεν σο χωρίον Κιζίκ του Απές σο σαντζάκ τη Σεβάστειας το έτος 1888. Μορφώθεν απ έναν Γάλλον αρχιτέκτονα και για τ' ατό καλέθεν "Ουστάς" απο το τούρκικον "USTA" που σημέν "πρωτομαστόρ". Το 1914 χταλεύει έναν Τούρκο που βιασ τη γαρη τη καρντασιτ΄ και κλόσκει σο βουνόν αντάρτης. Απε το 1914 ως το 1918 πολλά συμφοράς φερ τη Τούρκοις, με πιο τρανόν το γλύτωμαν ενός Ρουσαντ' Στρατηγού α ση φυλακήν τη Σεβάστειας. Οι Ρουσσάντ δίγουν ατον παράσημον και τουφέκιαν να εφτάει πόλεμον αντάρτι. Αμα ατός κι μπορεί να πολεμεί τη Τούρκοις που εν πολλοί και τακτικοί και για τ' ατο το 1918 ερχεται σην Αθήνα να παρακαλεί το Βενιζέλο και το ασκέρ' το Ελληνικό. Ο Βενιζέλος βοήθεια κι διγ' και ο Βασίλ Ουστάς αφίν οπίς τη γαρήνατ' και λίγους άγουρους τς τ' αντάρτικο σα χωρία Ριζό και Βάγγενα (Σεβαστειαννά) τη Πέλλας ση Μακεδονία και κλόσκεται παλ' σον Πόντο. Το 1920 οι Τούρκοι εφταν ατον καρτερ' σην Κωνσταντινούπολη και θανατώνε ατον.