Λίθιον

Ασό Βικιπαίδεια
Λίθιον

Το Λίθιο [Σύμβολον : Li] εν το τρίτο χημικό στοιχείον σο Περιοδικό Πινάκιν. Εν μέταλλον και ανήκει αση ομάδα τη αλκαλίων. Εςς ατομικόν αριθμόν 3 κι ατομικό βάρος 6,94. Θερμοκρασία τήξης εςς τους 180,54 C° κι θερμοκρασία βρασμού 1347 C°. Με το Λίθιο εφτάμε κράματα μεταφοράς θερμότητας κι μπαταρίας. Το Λίθιο εν μαλακόν μέταλλον κι εςς αργυρόλευκο χρώμαν. Αντιδρά με το νερόν κι εφτάει ισχυρά εξώθερμη αντίδρασην ασην οποίαν παράγεται υδρογόνο.