Λαζούδ

Ασό Βικιπαίδεια
Λαζούδαι
Zea mays "fraise"
Zea mays "Oaxacan Green"
Zea mays 'Ottofile giallo Tortonese'

Το λαζούδ εν φυτόν, το οποίον έρθεν ασο Μεξικόν. Έρθεν σην Ευρώπην ασα 1500 τη χρονίαν κι αδά μερέαν κι επεκεί εξαπλώθεν σον κόσμον. Τ'οσημερνά τα λαζούδαι που φυτεύνατα σ' όλεν το κόσμον κι ούλ' εξέρουματα έχνε τ'όνεμαν Zea mays. Σα άλλα Ελλενικά λαλίας λέγνατο καλαμπόκι και αραβόσιτος.