Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νάτριον

Ασό Βικιπαίδεια

Το χημικόν στοιχείον Νάτριον [σύμβολον Na (λατινικά: Natrium)] εν μαλακόν δραστικόν μέταλλον αση ομάδαν τη αλκαλίων σο Περιοδικόν πινάκιν με ατομικόν αριθμόν 11 κι ατομικόν βάρος 22,98977 . Εςς θερμοκρασίαν τήξης 97,8 C° και θερμοκρασίαν βρασμού 882,9 C°.

Το νάτριον εν διαδογμένον ση φύσην με τη μορφήν χημικών ενωσίων, όπως το χλωριούχον νάτριον (αλάς), ντο ευρίεται σε μεγάλας ποσότητας σο θαλασσινόν νερόν, το νιτρικόν νάτριον γιά νίτρον τη Χιλής, ντο εν κρυσταλλικόν κι ευρίετεν μέσα σο έδαφος. Ση φύσην ευρίετεν μανάχον σε ενώσια κι εν ενεργόν χημικά.

Εςς ατομικόν αριθμόν 11 κι ατομικόν βάρος 23 κι ειδικόν βάρος 0,968. Εν μαλακόν, στερεόν, ελατόν, ασημόλευκον αλκαλικόν μεταλλικόν χημικόν στοιχείον. Οξειδώνετ' όμως γοργά σον αέραν. Για τ'ατό φυλάετ' μέσα σε παραφινέλαιον γιά πετρέλαιον.