Πουτσιχτά

Ασό Βικιπαίδεια

Πολλοί ἐθαρρούνε πὼς ἀτά ντὸ λέγνε σὴν Ελλάδαν "λουκουμάδες" ἒν τὰ ποντιακά τὰ Τσιριχτά αμά ἂλλα ἒν τὰ τσιριχτά καὶ ἂλλα τὰ λουκουμάδες ντὸ λὲγνε οἱ Ματσουκέτ "πουτσιχτά".

Πουτσίζω σὰ ποντιακά θὰ λέει "πιτσιλάω". Τὰ πουτσιχτά ίντανε μὲ τ'ἳδιον τὸ ζυμάρ΄ ντ'εφτάγνε τὰ τσιριχτά. Τα τσιριχτά ὂμως ίντανε απές σο τηγάν, τηγανεμένα έν δηλαδή καὶ ἐν ἂλλο τρανά ασὰ πουτσιχτά. Τὰ πουτσιχτά ἀσ'ἂλλον τὴν μερέαν, ψέουνταν ἀπες σε ἐναν τέτζεριν καυτόν ἐλάδ.

Τὰ τσιριχτά ὲν ἂλλο μαλακά καὶ φαΐουνταν μὲ τὸ μέλ΄ ἠ μὲ τὴν ζάχαριν ἀμα ἐπορούμε νά τρώμ΄ατά καὶ μὲ τὸ τυρίν ἢ ςκέτα, άμον ψωμίν ασ'λέμε. Τὰ πουτσιχτά ἒν τραγανά καὶ φαΐζνε μὲ κςυμένον ἀπάν ὁλίγον μελόπον ἢ πασπαλιμένον ζάχαριν.