Πρωτεύουσα

Ασό Βικιπαίδεια
Τ' Ελλενικόν η Βουλή σην Αθήναν εν έδρα τη κυβέρνησης τ' Ελλάδας

Πρωτεύουσα λέγομε την πολιτείαν ντο εν πολιτικόν και διοικητικόν κέντρον κράτονος ή τόπονος και έδρα τη κυβέρνησης. Άμαν πολλά κράτη έχνε την έδραν τη κυβέρνησης ατούν σ' άλλον πολιτείαν, οξουκά ασήν πρωτεύουσαν. Αέτς λ.χ. η Ολλανδία έχ' πρωτεύουσαν το Άμστερνταμ κι έδραν τη κυβέρνησης τη Χάγην.
Τ' ασ' ουλτς τρανόν πολιτείαν 'κ πρεπ' να εν η πρωτεύουσαν. Αέτς λ.χ. η Τουρκία έχ' πρωτεύουσαν την Άγκυραν, κι ασ' ουλτς τρανόν πολιτείαν την Κωνσταντινούπολην.