Σημαία τ' Ελλάδας

Ασό Βικιπαίδεια
Η επίσημος σημαία τη Ελληνικής Δημοκρατίας


Η εθνικόν σημαία τη Ελλάδας, εν τω λαώ γνωστήν ως η «γαλανολεύκης» ή η «κυανόλευκη», επίσημως αναγνωριστέον απʼ την Ελλάδαν ως εν απʼ τα εθνικά σημεία ταν, έχεν πέντε ίσα οριζόντια γραμμάς απʼ γαλάζιον εναλλασσόμενα με άσπρον. Έχεν γαλάζιον καντόνιον εις την άνω γωνίαν τη πλευράς τη σημαίας, φέροντα λευκόν σταυρόν· ο σταυρός συμβολίζετον το Ανατολικόν Ορθόδοξον Χριστιανισμόν. Το λεξικόν τη σημαίας εναι «κυανόν, τέσσερες γραμμάς λευκές· επί καντονίου του πεδίου σταυρός ελληνικός όλον του δευτέρου». Ο επίσημος λόγος τη σημαίας εναι 2:3. Η απόχρωση του γαλάζιου πον χρησιμοποιείται εις την σημαίαν έχ' εναλλαχθή εις όλον τ' ιστορίαν ταν, απο ανοικτόν γαλάζιον εις σκούρον γαλάζιον, το δεύτερον χρησιμοπούμενον ολοέν και περισσότερον απο τα τέλη τη δεκαετίας του 1960. Επίσημως ετέθη απʼ την Πρώτη Εθνικήν Συνέλευσιν εις τ' Επίδαυρον την 13ην Ιανουαρίου του 1822.

Ενώ τα εννέα γραμμάς δεν έχενε επίσημον σημασίαν, η πιο δημοφιλής ερμηνεία λέει ότι παρουσιάζνε τα συλλαβάς τη φράσης «Ελευθερία ή Θάνατος» οι πέντε γαλάζιες γραμμάς για τα συλλαβάς εις την «Ελευθερία», οι τέσσερες λευκές για εκείνα τη «ή Θάνατος». Ο σύνολον των εννέα γραμμών λέγεται επίσης ότι παρουσιάζε τα γράμματα τη λέξεως «ελευθερία». Το άσπρο και το γαλάζιο συμβολίζνε τα χρώματα του ελληνικού ουρανού και τη θάλασσας.