Σκανδιναβικόν Χερσόνησος

Ασό Βικιπαίδεια
Το σκανδιναβικόν η χερσόνησος

Το Σκανδιναβικόν η Χερσόνησος ένι ευρωπαϊκόν χερσόνησος. Τ' ασ' όλεα νότιον σημέιον ατεινές εν σo σουηδικόν τη πολιτείαν Σκάνια (Skåne). Σα βόρεια τελείται σο Βόρειον Ακρωτήριον τη Νορβηγίας (Nordkapplatået) και σα δυτικά βρέχεται ασην Βόρειον Θάλασσαν. Σα νότια έχ' τρανά κιόλια τη Vänern και τη Vättern.

Τα κράτε τη σκανδιναβηκού τη χερσονήσου είν' η Δανίαν, η Φινλανδίαν, η Νορβηγίαν και η Σουηδίαν.