Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τάραντας

Ασό Βικιπαίδεια
Αρχείον:Taranto-Stemma.png
Η σημαία τη Ταραντού
Ασό σατελίτ: Ο Τάραντας

Ο Τάραντας (σα ιταλικά Taranto, σα λατικινά Tarentum, σ' αρχαία τ' ελλενικά Τάρας) εν πολιτεία σην Ιταλίαν και εχ' τρανόν ιστορίαν. Εν πρωτεύουσαν τ' επαρχίας τη Ταραντού και εν χτιζμέντζα σον Κόλπον τη Ταραντού, σ' Ιωνικόν Πέλαγος. Εχ' πληθυσμόν σα 196.369 τ' ανθρώπ'ς (2006). Ευρισκάται σην επαρχίαν Ταραντού, το έχ 29 δήμους. Οι ανθρώπ καικά εργάσκουνταν σην γεωργίαν, σο ψάρεμαν και σην βιομηχανίαν (χημεία, θροφή, πουτίν, ξύλον, γυαλίν, κεραμικά).

Γεωγραφίαν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Τον Τάρανταν λέγνατον και «πολιτείαν τη δυενών θαλασσίων» (città dei due mari). Ευρισκάται σ' Ιώνιον το πέλαγος, ση θάλασσας τη γουήν. Εκεικά η θάλασσαν χωρίεται και ίνεται το μικρόν (Mar Piccolo) και το τρανόν η θάλασσαν (Mar Grande). Δυο ακρωτήραι χωρίζνε τα θάλασσας και σο τέλος σχηματίζνε κόλπον. Ατουπές έχ' έναν νησίν, το έτον το παλιόν κέντρον τη Ταραντού σ' αρχαία τα χρόνε. Αβούτο το νησίν ενών'νε το δυο γεφύραι (Ponte di Porta Napoli και Ponte Girevole) με την ήπειρον.

Ιστορίαν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Ο μύθον λεει ο ημ'σόθεον Τάρας εποίκε την πολιτείαν σα 1200 χρόνε πριχού την ίδρυσην τη Ρώμης καικά σ' οσημερνόν την πολιτείαν, σον ποταμόν Τάρα.

Σην αρχαιότηταν ο Τάραντας έτον γνωστόν και πλούσιον κέντρον τη Τρανού τ' Ελλάς (Magna Graecia).

Η ιστορίαν ατ' εν γομάτον πολέμ: Σα 272 π.Χ. τη χρονίαν επαίραν ατεν οι Ρωμαίοι. Σον μεσαίωναν βαρβαρικά μιλέτε εκατέστρεψαν ατέν. Οι Σαρακινοί εσήβαν και εποίκαν τον Τάραντα ισλαμικόν εμιράτον σα 840-880 απεσκέσ'. Επεκεί έντον μέρος τη Βυζαντίου κι η πολιτεία εχτέστεν ξαν σ' ατωριζνόν το παλαιόν την πολιτείαν καικά. Επεκεί η αφεντίαν έντον νορμανδικόν, ισπανικόν und γαλλικόν.

Σημαντικοί λόγιοι τη φιλοσοφίας και τη λογοτεχνίας εγγενέθαν σον Τάραντον: ο Αρχύτας, ο Λίβιος Ανδρόνικος και ο Αριστόξενος.

Συνδέσμ[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]