Τζαμαίκαν

Ασό Βικιπαίδεια

Η Τζαμαίκαν εν χώραν μ’έκταση 10.991 τετραγώνικα χλμ κ το νησίν αούτον εσς 2.825.928 ταν’θρώπς και πρωτεύουσανάτς εν το Κιννγκ΄στον.

Τη Τζαμαίκαν λενα’την κ Ιαμαίκην κ εν το τρίτον τρανότερον νησίν α σα Τρανα Αντίλλας ση Καραιβικήν τη Θάλασσαν κ εν οκσςουκές σα 80 τα ναύτικα μίλια νότια ση Κούβαν

Ταν΄θρώπς το ζούν ση Τζαμαίκαν λένατ΄ς Σαύμάκα.

Commons logo
Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με