Τόνυα

Ασό Βικιπαίδεια
Η Τόνυα σο καζα τη Τραπεζούντας.

Η Τόνυα (σα τουρκικά Tonya, το βυζαντινό το ονέμανατ'σ έτον Θωανία) εν πολιτεία τη Τουρκίας κι ευριέται σο καζα τη Τραπεζούντας, αφκά ασα Πλατάνα, πέραν ασον ποταμόν Καλάνεμα.

Ιστορίαν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Συν Τόνυα εζήνανε ους το 1923 τη χρονίαν 2000 οικογένειας μουσουλμανικά που εκαλάτςεβαν (εσύντςεναν) ρωμαίικα. Άλλα 1000 οικογενειας ασήν Τόνυα, εσκορπίγανε σο καζα τι Τραπεζούντας και τη Αργυρούπολης (Gümüşhane). Η μουσουλμάν τη Τόνυας είναι ασα 8.000 χριστιανικά οικογένειας, που τα χρόνε που εποίνανε τοι χριστιανούς μουσουλμάνους τ' 1700 και επέκει, αφήγαν ασήν Τραπεζούντα και ασα Πλατάνα και εβρέθανε σην Τόνυα να κουρταρέφκουνταν. Άμα εκεί πα έβρανατ'σ και εποίκανατ'σ μουσουλμάνους. Άμα αμόν τα χωρία σον Όφη, ατείν πα εκράτεσαν την γλώσσανετουν. Αμόν σον Όφη αδά πα επόμειναν τα ονέματα τι χωρίων σα ρωμαίικα: Μεσοχώριν, Μεσοπλάγιν, Κατωχώριν, Άγιος Θωμάς, Άγιος Στέφανος, Μεσοπέδιν. Ακόμα εκράτεσαν ελλενικά και χριστιανικά ονέματα αμόν παρωνύμια: Γιάννης, Θεμιστοκλής, Αλέξανδρος και άλλα.
Τα χωρία που καλατςέβνε ρωμαίικα είναι: Kesli, Tumusli, Pahartikli, Mpeskeli, Mamali, Tsuluk, Melikse και το Anchikoi.

Ανθρώπ'[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Οι Τονυαλίδες παλαιά περισσόν, άμα και ατώρα είναι το όνεμα, ντο είναι πολλά ςκληροί και περήφανοι.

Συνδέσμ'[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]