Φιλοσοφία

Ασό Βικιπαίδεια
Η σχολή τη Αθήνας (εζωγράφσεν ο Ραφαήλ, 1509)

Φιλοσοφίαν λέγουμε τον τρόπον νουνισματί για τον κόσμον, το σύμπαν, και τ'αθρώπς. Έναν φιλοσοφίαν εν πολλά ιδέας, π'εράεψεν κι εποίκεν ατα ο φιλόσοφον (ατός π'εδεάβασεν κι εσπούδασεν το νούνισμαν για τον κόσμον). Τα ιδέας τη φιλοσοφίας είναι αφηρημένα, 'κ επορούμε να «κρατούμ'ατα σα ςέρια'μουν» δηλαδή. Άμαν η φιλοσοφίαν στηρίχκεται απάν' σα αλήθειας ντο ελέπ' σον κόσμον. Η ηθικήν λ.χ. κανονίζ' και ρωτά ντο να φτάμε κάθαν ημέραν. Ασ' άλλ' τη μεράν πα η μεταφυσικήν τερεί τη λειτουργείαν τη κόσμονος.

Πολλοί λέγουνε ντο έχνε «προσοπικόν φιλοσοφίαν». Ατό παλ' εν ο τρόπον με τον οποίον ένας άθρωπος νουνίζ' για τον κόσμον. Σ'άούτον το γράψιμον 'κ τερούμε το «προσοπικόν τη φιλοσοφίαν» τη αθρωπίων. Αδαπές τερούμε τα ιδέας τη φιλοσοφίων.

Πολλά χρόνεα εμπροστά ους οσήμερον οι φιλόσοφοι εφτάνε ερωτήσεις άμον:

 • Το καλόν ντο εν;
 • Τ'έμορφον ντο εν;
 • Επορούμε κι εφτάμε άμον ντο θέλομεν;
 • Ο Θεόν υπάρχει;
 • Ο κόσμον ολόερα υπάρχει;
 • Ο άθρωπον ντο εν;
 • Η αλήθειαν ντο εν;
 • Το κακόν ντο εν;
 • Η επιστήμην ντο εν;
 • Η φιλοσοφίαν ντο εν;
 • Η σεβντά ντο εν;