Χρήστες:Orange-kun

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Ασό Βικιπαίδεια


One of the greatest challenges is being yourself in a world that's trying to make you like everyone else

About me

Enthusiast. Main objects of my contribution are Russian, French and English Wikipedias.

My work

IT, Education, Design, Entertainment

Contact me

You can reach me via: