Ωτία

Ασό Βικιπαίδεια

Γιαμ' αραέβετε το τ'όργανον με το οποίον ακούγνε; Τερέστεν αδά.


Τα ωτία είναι πατροπαράδοτον ποντιακόν γλύκισμαν. Ομνέζ'νε με τ'ωτίν τ'αθρωπί και για τ'ατό λέγουν'ατα ωτία.

Ντο πράματα θέλομεν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  • ωβά
  • 1 φλιτζάν' ςεκ5έρ
  • 1 φλιτζάν' ελάδ'
  • 1 φλιτζάν ξύγαλαν
  • 2 βανίλιας
  • 1 χουλέρ φαΐ σόδα
  • ςεκέρ και κανέλα για γαρνίρισμαν

Πως εφτάμε τα ωτία[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Για να'φτάμε το ζουμάρ', βάλλομε τα ωβά σ'έναν μπολ με το ςεκέρ εντάμαν και ταράζομ'ατα. Επεκεί γομώνομε το λαδ' και το ξύγαλαν σο μπολ. Βάλλομε και τα βανίλιας και τη σόδαν. Ατώρα γάλεα γάλεα βάλλομε τ'αλέυρ' και συνέχεια με το χουλέρ ταράζομε το μίγμαν.
Όνταν εγροικούμ' έντον το ζουμάρ', εφτάμε τρανά φύλλα κι ενοίγοματα. Κόφτομ'ατα κομμάτεα 2*10 εκατοστά, άμον ντο εν ο ρόμβον. Σο κέντρον τη ρομβί εφτάμ'εναν τρυπίν με το μαςαίρ και σύρομε μίαν άκραν τη ρομβί ατού απές.
Βάλλομε το λάδ' απές σο τηγάν' να ψέεται. Επεκεί σύρομε τα ρομβία απές σο τηγάν' να κοκκινίζ'νε. Ασο εψέθαν και ύστερα, εβγάλομ'ατα ασο τηγάν'. Βάλλομ'ατα σ'έναν ςκεύος, κάθουμες κα και τρώγουμε.

Συνδέσμεα[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]