19 Καλομηνά

Ασό Βικιπαίδεια

Ημέρα μνήμης για τ' εμάς τους ποντίους καί γιά ολόες τους Έλληνες. Οσήμερον 19 καλομηνά τιμάται αμόν Ημέρα Μνήμης τής Γενοκτονίας τών Ελλήνων απ' τη Ρωμανίαν. Εδιάλεξον ατή τήν ημέραν' για το ποίον ετότες ο Μουσταφά Κεμάλ έφτασε άσην' Σαμψούντα γιά να σκαλών' τη δέυτερην και άγρεν φάση τής Ποντιακής Γενοκτονίας. Απάν 'ση προσφυγίαν ασήν Τουρκίαν 'σήν Ελλάδαν πολλοί Πόντιοι (περίπου 350.000) έβραν' τόν θάνατον και τελικά ασατούνς που εξεκίνεσαν κι πρόλαβαν να φτάνε ασήν Ελλάδαν. Η γενοκτονία των Ποντίων κί έν' αναγνωρισμέντσα διεθνώς αλλά μαναχά άσην' Ελληνικήν Πολιτείαν μέ Νόμο τού 1994. Σα 1918 τη χρονίαν, οι Έλλενες ορθόδοξοι τη Πόντονος εγράσεψαν ν' εφτάγνε ανεξάρτητον κράτος . Άμα η Ελλάδαν έχασεν τ' ελλενοτουρκικόν πόλεμον (1919-1922) και με τη συνθήκη τη Λωζάνης (1922) οι Έλλενες χριστιανοί τη Πόντονος εξεριζώθαν ασην πατρίδαν ατουν κι εχατεύταν σην Ελλάδαν, κι εκεί έδωκανατουν τ' όνεμα «Πόντιοι». Σον τ' ατεινέτερων τον δρόμον, πολλοί επέθαναν και πολλοί εσκοτώθαν. Για τ' ατό οσήμερον λέγομε για τη «Γενοκτονία τη Ποντίων»