Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ύμνος εις την ελευθερίαν

Ασό Βικιπαίδεια

Ύμνος εις την Ελευθεριαν εν Εθνικόν ύμνος σιν Ελλάδα (ασο 1865) και σιν Κυπρον (ασο 1966). Ετον Εθνικόν ύμνος σο ποντιακον δημοκρατιαν. Ατον εγραψε τον ο Διονύσιος Σολωμός. Ατωρα εν Εθνικόν ύμνος Ελλήνων σα ξένα. Σα ελληνικά εν:

Σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν κόψι τοῦ σπαθιοῦ τὴν τρομερή, σὲ γνωρίζω ἀπὸ τὴν ὄψι, ποὺ μὲ βιά μετράει τὴν γῆ.

Ἀπ’ τὰ κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τὰ ἱερά, καὶ σὰν πρῶτα ἀνδρειωμένη, χαῖρε, ὢ χαῖρε, Ἐλευθεριά!