Βικιπαίδεια:Νομς και συμβουλάς

Ασό Βικιπαίδεια
Πολιτική τη Βικιπαίδειας
Βασικά

Ντο εν η Βικιπαίδεια
Ντο 'κ εν η Βικιπαίδεια
Δικαιώματα πνευματί
Βοήθεια

Η Βικιπαίδειαν εν έργον ομαδικόν και ίνεται για να χτίζομε έναν καλόν εγκυκλοπαίδειαν. Για την δουλείαν ντ'εφτάμε σην Βικιπαίδειαν έχομε τα νομς και τα συμβουλάς, τα οποία επρέπ να ισιαύομε! Αν εφτάμε αλέτερα και ο καθαείς εφτάει άμον ντο θελ, έργον πα 'κ χτίζομε. Αβούτα τα νομς και συμβουλάς ακόμαν γράφκουνταν και το γράψιμον 'κ ετελέθεν. Άμαν ορισμένα νομς εποίκεν ατα επίσημα ο Τςίμπον Ουέιλς (τέρεν και αβούτον το γράψιμον σο Wikien-l και Jimbo Wales/Statement of principles).

Κεντρικά νομς τη Βικιπαίδειας[επεξεργασία κώδικα]

Αβούτα τα νομς χρειάσκουνταν για χτίζομε την Βικιπαίδειαν και 'κ αλλάζνε.

  • Η Βικιπαίδεια εν εγκυκλοπαίδεια: Μεταχειρίσκουμες τη Βικιπαίδειαν για να εφτάμε εγκυκλοπαίδειαν μαναχόν. Δεάβασον ντο 'κ εν η Βικιπαίδεια.
  • Ουδετερότητα: Γράψον ουδέτερα! Τα ιδέας και τα γεγονότα γράψον ατα με τρόπον που δέχκουνταν ατα ατοί π' ερέχκουνταν ατα και ατοί που 'κ ερέχκουνταν ατα. Αδακά εννοούμε να δέχκουνταν ατα με λογικήν και θίχως φανατισμόν.
  • Ελεύθερον γόμομαν: Η Βικιπαίδειαν εν ανοιχτόν εγκυκλοπαίδεια και δημοσιεύκεται με τα νομς τη GNU Free Documentation License. Βαλέστε γράψιμον και φωτογραφίας σην Βικιπαίδειαν όνταν κατέχετε τα δικαιώματα πνευματί μαναχόν! Αν εφτάτε αλέτερα, το έργον θα εςς προβλήματα πολλά τρανά.
  • Καμίαν 'κ εφτάτε προσωπικόν επίθεση: Οι χρήστες τη Βικιπαίδειας είναι ασον κόσμον όλον κι έχνε αλέτερον ασο τεσόν το νούνιζμαν. Θα καλατζέβουμε, καμίαν 'κ θα υβρίσκουμες.

Ποίος οράζ' ατα;[επεξεργασία κώδικα]

Εσύ γραφς τη Βικιπαίδειαν! Αρχισυντάκτην (ρεντακτόρης) αδαπές πα 'κ εςς. Ο χρήστες τερεί τα υστερνά αλλαγάς κι αν εβρεί γραφόμενα ντο 'κ είναι σωστά ή έχνε μορφήν κακόν, κι αν εςς σον νούνατ' τα σωστά, εφτάει ατα κι άλλο καλλίον. Αδαπές ο καθαείς εν συνγραφέας και αρχισυντάκτες.

  • Policies (αγγλικά) – Βασικά νομς για όλεα τα Βικιπαίδειας
Αβούτο το γράψιμον επαίραμε και μεταφράσαμ'ατο ασο γερμανικόν τη Βικιπαίδειαν, ασ' άρθρον Wikipedia:Grundprinzipien (άδεια GNU FDL). (ιστορικόν/συνγραφιάντ).