Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βοήθειαν:Περιεχόμενα

Ασό Βικιπαίδεια
Πολιτική τη Βικιπαίδειας
Βασικά

Ντο εν η Βικιπαίδεια
Ντο 'κ εν η Βικιπαίδεια
Δικαιώματα πνευματί
Βοήθεια

Αδακά ολίγον βοήθειαν για να εφτάτε γραψίματα σην Βικιπαίδειαν.

Ο τίτλον τ' αρθρί να αρχίζ' με τ' ατά τα γράμματα. Ατό πρέπ' να ίνεται για να πηγαίνουν τα ποντιακά τ' άρθρα τ' incubator ουλ' εντάμαν, λ.χ. Ουσιαστικόν.

Κάθαν γράψιμον πρέπ' να έχ' κατηγορίαν. Για να εφτάτε την κατηγοριοποίησην θα γράφετε ασόν άρθρον αφκά το category statement, την κατηγορίαν, λ.χ.:

  • Για να βάζομε τ' άρθον Ουσιαστικόν σην κατηγορία Γραμματικήν θα γράφομε:
[[Κατηγορίαν:Γραμματικήν|Ουσιαστικον]]

Η λέξην μετά τη γραμμήν (|)[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Η λέξην μετά τη γραμμήν (σο παράδειγμανεμουν: Ουσιαστικον) θέκ' σ' αλφαβητικόν σειράν τα λέξεις ση σελίδαν τη κατηγορίων. Σο τίτλον 'κ θα γράφετε νε άρθρον νε σημείον για τον τόνον.

Σελίδας κατηγορίων[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Οι τίτλοι ούλ' τη σελιδίων εσέβνε αυτόματα σον κατάλογον τη σελιδίων κατηγορίων. Για να εμπάτε σε σελίδαν κατηγορίας εφτάτε κλικ σο category statement τ' αρθρί. Λ.χ. σ' ατό τη σελίδαν θα εφτάτε κλικ σο Wp/pnt/Βικιπαίδεια και θα εμπάτε σην σελίδα κατηγορίας «Βικιπαιδεία». Άλλα κατηγορίας τη ποντιακού τη Βικιπαίδειας:

  • Category:Wp/pnt/Γραμματικήν
  • Category:Wp/pnt/Κράτη

Όλεα τα σελίδας κατηγορίας πρέπ' να ευρίσκουνταν σ' άλλη κατηγορίαν. Ασ' ούλτ'ς απάν είναι η κατηγορίαν με τ' όνεμα Pontic Wikipedia:

[[Category:Pontic Wikipedia]]

Όντες θα εγράφετε άρθα σην Βικιπαίδειαν, θα χρειάσκουνταν και λέξεις ντο 'κ έχομε σα ρωμαίικα τα ποντιακά τη παλαιώνεμουν. Απόθεν θα παίρομ' ατά;

Ασ' αρχαία τ' ελλενικά[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Τα λεξεις ντο 'κ έχομε θα παίρομε ατα ασ' εκείνα ντο είχαμε κι εχάσαμε. Ενούμε αδακά, τ' αρχαία τα λέξεις ντ' ενεσπάλθαν οσήμερον, επειδή και ο πολιτισμόσεμουν εξέπεσεν, λ χ. οπτική, αίστηση, αφή, γεωμετρία, μετεωρολογία, κ.τ.λ. Άλλον λόγον ένι ότι πολλά ασ' ατά τα λέξεις ένταν διεθνικά κι θα λέγομ ατά αμόν ντο λέει ατά όλεν ο κόσμον. Ασ' άλλ' την μερέαν πα έχομε λέξεις ντο 'κ ενεπέμναν τα ίδια, άμαν η ρίζανατουν ενεπέμνε και για τ' ατό εύκολα επορούμε να πάιρομ' ατά: «φαίνομαι» (έχομ' ατεν) -> «φαινόμενον» (θα παίρομ' ατεν) γιά «ερωτώ» -> «ερωτηματικόν».

Ασα ξένα γλώσσας[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Αμόν ντ' επάρθαν ξενικά λέξεις κι ένταν ρωμαίικα σα παλαιά τα χρόνε, αέτς θα παίρομ' ατά κι οσήμερον. Τα ποντιακά έχνε πολλά ξενικά λέξεις, λ.χ. «κουμούλ» ασα λατινικά (cumulus), «αραεύω» ασα τουρκικά (arama), «καρτόφαι» ασα γερμανικά (Kartoffel), «καφές» ασα αραβικά (قهوة qahwa), κ.τ.λ. Αμόν ντ' όλεα τα γλώσσας, αέτς και τα ποντιακά επαίραν ξενικά λέξεις αση λαούς που με τον πολιτιζμόν ατούν επηρέασαν τοι Ρωμαίοις τη Πόντονος.

Τρόπος[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Θα παίρομε παράδειγμα τα νομς ντο τερούσαν όντες επαίραν τα παλαιά τα ξένα τα λέξεις (λ.χ. «αραεύω»): αν η λέξη ταιριάζ με το καλούπ' τη γλώσσας, θα παίρομ' ατεν όπως είν. Αν όχι, θα κανονίζομ' ατεν και θα βάλομ' ατεν σο καλούπ' τη ρωμαίικης: αέτς πα το ben arama έντον «αραεύω» και τα Kartoffeln «καρτόφαι».
Σα λέξεις ασ' αρχαία τ' ελλενικά: «αφή» ταιρίαζ έτσι όπως εν. Άμαν η «όρασις» 'κ ταιριάζ και ίνεται «όραση» χωρίς .

Κι άλλα για την Βικιπαίδεια[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  • Αγορά, ο κεντρικόν τόπον επικοινωνίας
  • Meta Wikipedia, a site that works alongside the main Wikipedia project. Here you can post essays and discussions about topics related to Wikipedia.