Βόλος

Ασό Βικιπαίδεια

Ο Βόλος εν πόλην τρανή (τρανότερη της Μαγνησίας ούλης) παρά την θάλασσαν ασο κέντρον της Ελλάδας 326 χλμ. ασον Βορράν της Αθήνας.