Γλωσσολογία

Ασό Βικιπαίδεια

Γλωσσολογία λέγουμε την τέχνην π' τερεί και φωτογραφίζ' τη γλώσσαν. Τοι επιστήμονες π'σουδάζνε τη γλώσσαν λέγνατοιντς γλωσσολόγους.

Τη γλωσσολογίαν χωρίζνατεν σε πολλά κομμάτεα, άμον ντο εν ο βοετός (φωνητική), η μορφή τη λέξης (μορφολογία), ντο λεει μας η λεξη (λεξικολογία) και τα κανόνας τη γλώσσας (γραμματική). Η γλωσσολογίαν 'κ τερεί έναν γλώσσαν μαναχόν αλλά πολλά. Αέτς πα επορούμε κι ελέπουμε τα γλώσσας ομνεάζνε τ'έναν τ'άλλο.