Μετάβαση στο περιεχόμενο

Γραμματική

Ασό Βικιπαίδεια

Γραμματικήν λέγουμε την τέχνην που συστηματοποιά και κανονίζ' μίαν γλώσσαν σ' ορισμένον περίοδον. Ο προορισμόν τη γραμματικής 'κι εν περιορισμένον και 'κι τελειών' με το να φωτογραφίζ' την κατάστασην τη γλώσσας, αλλά εν κι άλλο πλατύν. Στηρίχκεται απάν' σα αλήθειας ντο ελέπ' σην γλώσσαν και ευκολύνει ατό να επορεί να εξαπλούται κι αραέτς πα βοηθά την ανάπτυξην τη γλώσσας.

  • Τοπχαράς, Κ. 1928, 1932: Ι Γραματικι Τι Ρομεικυ Τι Ποντεικυ Τι Γλοςας. Ρόστοβ-Ντον. ISBN 960-343-448-5