Ιστορία

Ασό Βικιπαίδεια

Ιστορίαν λέγουμε την τέχνην π' συστηματοποιά την μελέτην ντο τερεί τ' ανθρώπς, ντ' εποίν'ναν σα παλαιά τα βαχούτεα κι επεκεί. Τερεί τοι παλαιούς, ντο έσαν και ντ' εποίν'νεν καθαείς ατούν.[1]

Εποχάς[άλλαξον]

Ιστοριογράφοι[άλλαξον]

Αναφοράντας[άλλαξον]

  1. Whitney, W. D. (1889). The Century dictionary; an encyclopedic lexicon of the English language. New York: The Century Co. Page 2842.