Μετάβαση στο περιεχόμενο

Στράβων

Ασό Βικιπαίδεια
Στράβων (Strabon Geographe, εζωγράφσεν ο André Thevet σο βιβλίον Les vrais pourtraits et vies des hommes, Παρίσι 1584)

Ο Στράβων (63 π.Χ. - 23 μ.Χ.) έτον αρχαίος Έλλενας ιστορικός, φιλόσοφος και τζιπ τρανόν γεωγράφος.

Ζωή[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Εγεννέθεν ασ' έναν πλούσιον οικογένεαν το 63 / 64 π.Χ. σην Αμάσειαν του Πόντου, όπου και επέθανεν όντας έτονε κι έτον 90 χρόνων (ολίον μετά το 23 μ.Χ.) Σήμερον η Αμάσειαν εν τόπος τη Τουρκίας άμα όντας ο Στράβων εγενέθεν έτον επαρχία τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορίας. Έτον πολλά ειδικέσας μορφώσεως γιατί εδιδάχτεν ασα τρανούς δασκάλους τη εποχής ατ, τον Αριστόδεμον ά' σην Καρίαν και το Τυράννιον ά' ση Ρώμην κ' εμελέτησεν τα γραφούμενα γεωγραφάντων και φιλοσοφάντων τη αρχαιότητος, σην αρχήν σην περιοχήν ατ κ' επεκεί ση Ρώμην. Εκλώστεν τον κόσμον επεή, επήεν σην Αίγυπτον και σην Αιθιπίαν. Ση φιλοσοφίας νατ έτον οπαδόν τη Στωικισμή και σην πολιτικήν υπεστήριζεν το Ρωμαϊκόν επεκτατισμόν. Όντας ελάσκουντον σον κόσμον ετοπλάευε στοιχεία για να γράφτ αργότερα τα ιστορικά και τα γεωγραφικά έργαν ατ.

Δύο τρανά έργαν ατ έτον τα «Ἱστορικὰ Ὑπομνήματα» και τα ξακουστά «Γεωγραφικά» ατ (17 βιβλία). Τα «Ἱστορικὰ Ὑπομνήματα» έτονε 47 βιβλία κ' έγραψεν ν'ατ σε πάπυρον αέτσ' για να συνεχίζ' το έργον τη Πολύβιονος άμα σχεδόν ούλea σχεδόν εχάθανε και ατά που επέμνανε κι βοηθούνε μας να εγρηκούμε ντ' άγνον έτον το έργον. Τα «Γεωγραφικά» έν 17 βιβλία και ευτυχώς εβρέθαν ούλea. Αέτς ο Στράβων εγέντονε δοξασμένος και ξακουστός σους αιώνας. Εν περιληπτικόν αλλά πολλά κατατοπιστικόν έργον και πληροφορά μας για την ιστορίαν ανθρώπων αμα και πόλεων πα τη εποχής ατ, ασα διάφορα περιοχάς του τότε γνωστού κόσμου.

Του Στράβωνος το έργον επορούμε να λέμε ότι έτον όλων το καλίον ας 'α γεωγραφικά χάρτας τη εποχής ατ. Πότε ακριβώς έγραψεν ο Στράβων κι ξέρωμε, σ' άλλα αναφοράς δeaβάζωμε ότι το γράψιμο τη γεωγραφίας ετελέθεν όντας αυτοκράτορας έτον' ο Τιβέριον.

Τα «Γεωγραφικά»[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Η Ευρώπ όπως εθάρνεν ατεν ο Στράβωνας
Wikisource logo
Wikisource logo
Σην Βικιθήκην εσ υλικόν σχετικόν με το θέμαν:
Wikiquote logo
Wikiquote logo
Σα Βικιφθέγματα εσ υλικόν σχετικόν με:
  • Βιβλία I και II: Τρανόν πρόλογον
  • Βιβλία III ους X: Ευρώπη, ά' σ' ούλä πολλά τ' αρχαίον η Ελλάδα (Βιβλία VIII-X)
  • Βιβλία XI ους XIV: Μικρά Ασία
  • Βιβλία XV ους XVI: Ανατολή
  • Βιβλίον XVII: Αφρική (Αίγυπτος και Λιβύη)

Συνδέσμ[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]