Κατερίνη

Ασό Βικιπαίδεια

Κατερίνην ἔν ἑλλενικόν πολιτείαν ντ'εὐρίεται 'ς σὴν Μακεδονίαν καὶ ἔχ' πληθυσμόν 58.309 τ'ἀνθρώπ'ς. Εὐρίεται 'ς σὴν κεντρικήν Μακεδονίαν, 'ς σὸν νομόν τσῆ Πιερίας καὶ ἔν ἡ πρωτεύουσάν ἀτ'ς.