Μιχάλης Καλιοντζίδης

Ασό Βικιπαίδεια

Ο Μιχάλης Καλιοντζίδης (1960-) εν Έλλενας μουσικός και κεμεντζετζής.

Βιογραφικόν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Ο Καλιοντζίδης εγεννέθεν σο χωρίον Διπόταμο τη Καβάλας ασ'έναν κύρην και μάναν ντο εγεννέθανε κι εθράφανε σον Πόντον, σ'έναν χωρίον ντο έλεγαν ατο Κοσμά και εν κοντά σην Ματσούκα τη Τραπεζούντας. Όλον εμπρό όνταν έρθανε ασον Πόντον, έγκαν κι εθέκαν ατοινούς σ'έναν χωρίον ντο λέγουν ατο Καράπουρουν. Επεκεί επήγαν σο Διπόταμον γιατί εθέλναν ένα μέρος ντο να είςεν ποτάμε και ραςία άμον το Πόντο. Ακεκά ο Καλιοντζίδης επήγεν σο δημοτικόν και ετελείωσεν τη Μέση Τεχνική Σχολή Εργοδηγών.

Σον κεμεντζέν ερχίνεσεν αυτοδίδακτος 1975. Σα 1981 τη χρονίας επήγεν σην Αθήναν κι εδέβασεν μουσικήν σο Ευγενίδειον Ωδείον κι επεκεί πολλά επροσπάθησεν κι εκράτεσεν πολλά τραγωδίας, πολλά καϊτέδες άμον ντ'έκουσεν ατα ασοι παλαιούς, αέτς άμον ντο έπαιζαν και έλεγαν ατα σον Πόντον. Σα 1988 εποίκεν μουσικόν σχολείον σην Καλλιθέα Αθηνών ντο λέγουν ατο «ΛΥΡΑ». Ακεκά μαθάνουν την παράδωσην άμα και μόρφωσην, γιατί όνταν κανείς εςς μόρφωσην, και κρατεί την παράδωσην και επορεί να πάει εμπρός παλ. Οσήμερον τα σχολεία είναι δώδεκα και συνεργάσκουνταν με τοι δεσκάλτς ντο εξέβαν ασο σχολείον «ΛΥΡΑ». Εξόν ασην Αθήναν εςς σχολεία σ'αούτα τα πολιτείας: Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκίς, Κατερίνη, Βέροια, Κοζάνη, Κοπανός Ναούσης, Κρύα Βρύση Γιαννιτσών, Δράμα, Πρέβεζα, Ανατολή Ιωαννίνων.

Ο Καλιοντζίδης εν ενεργός μουσικός και εςς πολλά αλμπούμε. Εξόν ασ'αούτο πολλά πάει σα πανυγήρε και σα βραδύας εκεί που ζούνε Πόντιοι σην Ευρώπην, Αμερικήν και Αυστραλίαν.

Δουλείας ατ'[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλία[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  • Η Λύρα του Πόντου, 2008

Αλμπούμε[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  • Αγροτσάλτς, 1998

Συνδέσμε[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]