Νέος Μαρμαράς

Ασό Βικιπαίδεια

Ο Νέος Μαρμαράς εν χωρίον σην Ελλάδαν ντ' εχτίεν σον Τορωναίον το Κόλπον, σα ρασώπα ση δύσαν τη Σιθωνίας τη Χαλκιδικής απές. Ασή Θεσσαλονίκην εν 135 χλμ απαναφκά. Σον Μαρμαρά σουμά εν μαναχό ένα χωρίον, κ' εκείνο εν ο Παρθενώνας. Τ' άλλα χωρία είν' ελίγο μακρά α σον Μαρμαράν. Α σην Τορώνην εν 20 χλμ, α σην Νικήτην 23 χλμ και ασα Νέα Μουδανιά εν 60 χλμ.