Περίσταση

Ασό Βικιπαίδεια
Μνημεῖον πρός τιμήν σὸν Τρανόν Αλέξανδρον

Περίστασην ἔν ἑλλενικόν χωρίον ντ'εὐρίεται 'ς σὴν Μακεδονίαν καὶ ἔχ' πληθυσμόν 4.326 τ'ἀνθρώπ'ς. Εὐρίεται 'ς σὴν κεντρικήν Μακεδονίαν, 'ς σὸν νομόν τσῆ Πιερίας.