Πεσκιοϊλού Αντέμ

Ασό Βικιπαίδεια

Ο Πεςκιοϊλού Αντέμ (τουρκ. Beşköylü Adem, ελλ. Μπεσκιοϊλού Αντέμ, 1 Μαρτί 1980-) εν πόντιος μουσικός και κεμεντζετζής αση Τουρκίαν. Εξέρ και καλατςεύ' τα ποντιακά ντο εν το μητρικόν η γλώσσαν ατ'. Το κανονικόν τ'όνομαν ατ' εν Αντέμ Εκίζ.

Βιογραφικόν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Ο Αντέμης εγεννέθεν κι εθράφεν σο χωρίον Πέςκιοϊ σα Σούρμενα, κοντά σην Τραπεζούνταν. Το παλαιόν τ'όνομαν τη χωρί έτονε «Καλίστη». Εςς τον ποντιακόν πολιτισμόν και κρατεί ατόν γιατί με τ'ατόν έζησεν. Για τον κύρην ατ' λέει αν έλεεν δυο τρία τέσσερα τουρκικά λόγια, έλεεν δέκα δεκαπέντε ποντιακά. Ο Αντέμης ασην καρδίαν ατ' λεει εν πόντιος, όχι ασ'όνομαν.

Σην κεμεντζέν ερχίνεσεν αυτοδίδακτος κι έμαθεν τα καϊτέδες άμον ντ'έκουεν ατα ασοι παλαιούς τη χωρί, αέτς άμον ντο έπαιζαν και έλεγαν ατα. Επεκεί πολλά επαίνεν κι έρχουτον σα πανηγύρε και σα βραδύας κι έπαιζεν την κεμεντζέν. Όνταν ετελείωσεν το λύκειον ασον Πόντον έφυγεν και με την οικογένειαν εντάμαν επήγεν σην Κωνσταντινούπολην. Ασα 2001 κιαν πουλίσκεται το δισκογραφικόν η δουλείαν ατ' «Yanarım Ateşine». Ατουπές εςς έναν τραγωδίαν σα ποντιακά. Σα 2005 συνεργάσκουτον με τον Νίκο Μιχαηλίδη και τον Φίλιππο Κεσαπίδη κι εξέβεν σην Ελλάδαν το CD «Ρωμαίικα Τραγωδίας» (σον Πόντον τα ποντιακά λέγουν ατα «ρωμαίικα»). Σα 2007 με τον Κερίμ Αϊντίν εντάμαν εκυκλοφόρησεν σην Τουρκίαν το CD «Gülüm Demedimmi Sana».

Οσήμερον εξόν ασ'αλμπούμε ο Αντέμης πολλά πάει σα παρακάθε και σα βραδύας τη Ποντίων σην Ελλάδαν, σο Βέλγιον, ση Γερμανίαν, ση Τουρκίαν, σην Ολλανδίαν και σ'άλλα χώρας.

Αλμπούμε[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  • Yanarım Ateşine, 2000
  • Ρωμαίικα Τραγωδίας, 2005
  • Gülüm Demedimmi Sana, 2007
  • AS SIN TRAPEZOUNTAN SIN THESSALONIKIN2010
  • Anemo /Rüzgar