Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ποντιακά Παρχάραι

Ασό Βικιπαίδεια
Τα Ποντιακά τα Παρχάραι σα 2007 τη χρονίαν

Ποντιακά Παρχάραι (γράφνατα και παρχάρε, σα ελλενικά Ποντιακά Όρη, σα τούρκικα Doğu Karadeniz Dağları) λέχκεται η ψηλορραχέα τη Πόντονος τ' ευρίεται σο βόρειον τη Τουρκίαν.

Τ' όνεμαν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Σα τούρκικα τα παρχάραι 'κ εκράτεσαν το παλαιόν τ' ελλενικόν τ' όνεμανατουν και λέχκουνταν Doğu Karadeniz Dağları, άμα σ' άλλα γλώσσας το «ποντιακά» επέμνεν, λχ σ' αγγλικά (Pontic Mountains), σα γερμανικα (Pontisches Gebirge), σα γαλλικά (Chaîne pontique), σα ιταλικά (Monti del Ponto) κλπ.

Γεωγραφία[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Τα παρχάραι χωρίζνε τον Πόντον σε δυο κομμάται, το παραλιακόν και τ' απές μερέαν, ντο εχ ραχία. Δαβαίν'νε τον Πόντον ασην ανατολήν ση δύσαν, ώσαμε το Αραράτ και τον Κάυκασον σην Γρουζίαν. Το δέβασμανατουν εν παράλληλον με το Μαύρον τη Θάλασσαν, που 'κ εν μακρά. Τ' ασούλτς ψηλόν σημείον εν σα 3.942 μέτρα, σο ραχίν Κατσκάρ Νταγ (γιά Kavron).

Τ' ασ' ούλτς τρανόν ραχίν τη παρχαρίων: Κατσκάρ Νταγ

Ο Αντίταυρος αχπάσκεται σο βόρειον τη Καππαδοκίαν, δαβαίν τη χώραν σ' ανατολικά και χωρίζ' τον Πόντον και την Αρμένιαν. Ασ' άλλ τη μερέαν ση δύσαν εν ο Αργαίος που χωρίζ' τον Πόντον και την Καππαδοκίαν.

Σην Κασταμονήν και την Τόσιαν απεσκές εν το ραχίν Ιλκάς Νταγ (2.900 μέτρα). Ση θάλασσαν κοντά, αφκά ασό Αλατσάμ (Alaçam) εν το Δουλμέν Νταγ, ένα ραχίν το 'κ εν ατόσο τρανόν. Σα νοτιοανατολικά τη Λαντίκ (Λαοδίκεια) ευρίεται το Κεμέρ Νταγ (2.200 μ.). Αβούτο το ραχίν χωρίζ τοι ποταμούς Ίρες (Yeşilırmak) και Λύκος (Çürüksu cayi).

Δυτικά ασή Σεβάστειαν (Sivas) ευρίεται ολίγον απάν ασόν Άλυ ποταμόν (Kızılırmak) το ραχίν Ακ Νταγ (2.730 μ.). Σην Τοκάτην και την Σεβάστειαν απεσκές εν το Γιλντίζ Νταγ (2.500 μ.), το Ντουμανλί Νταγ (2.700 μ.) και το Ασμασί Νταγ (2.400 μ.).

Σα νοτιοδυτικά τη Νικόπολης εν γραγμένον η ψηλορραχέα Αγικελεσί Τεπέ (2.370 μ.). Νότια απ' ατουκά και πέρα ασόν Άλυ ευρίεται το ραχίν Ντελί Νταγ (1.800 μ.). Κι άλλο βόρεια κι ασόν Λύκον κιαλαπάν είν τα ραχία Καρά Γκιολ (3.035 μ.) και Καρά Νταγ (3.095 μ.).

Σην Κρώμνην καικά ευρίεται ο Θέχες (Deveboynu Tepe, 3.060 μ.) και σην Σάνταν το Ματούρ Νταγ (2.850 μ.). Ασόν Άκαμψη (Çoruh) απάν ευρίουνταν τα ραχία Κεμέρ Νταγ, Σογανλί Νταγ, Κιρκλάρ Νταγ, Βαρτσεμπέκ και Κατσκάρ. Ασόν Άκαμψη αφκά, σα πολιτείας Παϊπούρτ και Ισπίρ απεσκές και ασό Ερζερούμ απάν ευρίουνταν τα ραχία Γιαβούρ Νταγλαρί (3.000 μ.) και Πτουμλού Νταγ (2.800 μ.).

Γεωλογία και ποτάμαι[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Οσπίτ σα παρχάραι

Η Ανατολία εχ τρία τρανά ψηλορραχέας σα γιάντς ατς. Τα Ποντιακά τα Παρχάραι εν το βορειοανατολικόν η ψηλορραχέα. Το νότιον εν ο Ταύρος, ντ' ευρίεται σο Μεσόγειον τη θάλασσα. Τα δυο τα ψηλορραχέας ανήκνε γεωλογικά σ' αλπιδικόν το δίπλωμαν, το οποίον αχπάσκεται σα Πυρηναία κι απλώνεται ώσαμε τα Ιμαλάια. Τα τεκτονικά τα πλάκας εκαικά λαήσκουνταν πολλά και για τ' ατό έχ' τρανά σεισμούς.

Το δέβασμαν τη ποταμίων περνά ασην ανατολήν ση δύσαν. Όντες φτάν'νε σα γιαζία παίρνε βόρειον κατύθυνσην και τελείνταν σο Μαύρον τη θάλασσαν. Τρανόν ποτάμι εν ο Άλυς. Άμον ντ' εφτάει ο Ίρες, αέτς κι ο Άλυς περνάει αση χερσόνησον σην θάλασσαν απές. Το τρίτον η χερσόνησον ευρίεται σην Σινώπην κοντά, κι εν ασ' άλλα τα δυο κιάλλο μικρόν.

Τέρεν και[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]