Σινώπη

Ασό Βικιπαίδεια
Η Σινώπη σον τούρκικον τον χάρτεν.

Η Σινώπη (τουρκ. Sinop) εν οσήμερον τούρκικον πολιτείαν τη κι ευρίεται σην επαρχίαν τη Σινώπης, σον Πόντον. Σ' αβούτεν την πολιτείαν εγεννέθεν ο τρανόν ο φιλόσοφον ο Διογένες.

Ιστορία[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Η Σινώπη ήταν πόλιτείαν με άγνωστον η ίδρυσές τη. Πρώτοιν άποικοι έταν οι κάτοικοι τη Μιλέτου περί τον 8ο αι. π.Χ. Το όνοματη έρκεται από τη μεθολογική κόυζουμ του ποταμ Ασωπού, Σινώπη. Η Σινώπη έταν η πρώτη ελλενικήν αποικαίν σο Πόντον και η Τραπεζούς, η Κερασούς και τα Κοτύωρα έταν αποικίε τη Σινώπης.

Κατς τη Βεζαντινήν περίοδον κι είκε σπουδαίαν σεμασίαν και το 1462 κατελέφθην από τον Μωάμεθ και οι νομάτοι μεταφέρθέκαν στη Κωνσταντινούπολη για αύξέσην του εκέ πλεθυσμού.

Εκκλησιαστική ιστορία[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Η Σινώπη κατά το μεσαίωναν απετέλεσεν επισκοπήν παγόμενην ση Μετρόπολην Ελενοπόντουν, σους νιότερους χρόνους στη Μέτρόπολην Αμάσειας. Κατς τη χρεστιανικήν παράδοσην, πρώτος που εκέρυξε το χρετιανισμόν στη πόλειτιαν έταν ο Απόστολος Ανδρέας.

Ο ελλενικός πλεθυσμός τη Σινώπης πριν το 1914 έταν 5.000 και ο τορκικός 9.000. Οι ¨Ελλένες διατέρούσαν αστικήν σχολήν, Παρθεναγωγείον και 3 εκκλησίες.Ομως υπέστεσαν πολλιές κακουχίες και οι επιζέσαντες μετσανάστευσαν σην Ελλάδαν κατά τη διετίαν 1923-1924, κατάν την υποχρεωτεκήν ανταλλαγην.

Κλίμα[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Το κλίμαν τη Σινώπης είναι εύκρατο και αρκετάν δροσερόν. Η μέση ετέσια θερμοκρασίαν πτάνειν τους 14.

Συνδέζμ' σα εξ μερέαν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  • www.sinop.gov.tr - Επίσημον ιστοσελίδαν τη πολιτείας