Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τόπσαμ

Ασό Βικιπαίδεια

Το Τόπσαμ έτονε το όνομαν τη δημοκρατίας ντο εποίκεν ο Κοτζαναστας, απα σα ρασία. Έτονε 10.000 απαναφκα Έλλενες τη Ποντί, και επηναν αντάρτικόν. Οι Τουσμαν κι επόρνανε να νικουν ατούς. Όντες εγέντον η ανταλλαγή, ο κόσμον εδαίβεν σην ελέυθερην Ελλάδα. Ο Κοτζαναστάς εσκοτώθεν σε ενέδραν ντο εποίκαν οι Τουσμαν. Είσεν γαρην και έναν κορτσόπον. Η γαρήνατ' ερθεν σην Ελλάδαν, το κορτσόπον αρπαξενατο ο Αμερικάνικόν Ερυθρόν Σταυρόν και εδώκενατο για υιοθεσίαν σην Αμερικήν.