Χαβίτς

Ασό Βικιπαίδεια
Ασου ψέεται το χαβίτς και ύστερα, εβγάλομ'ατ' ασο τηγάν, βάλλομ'ατο σ'έναν ςκεύος, κάθουμες κα και τρώγουμε.

Το χαβίτς εν πατροπαράδοτον ποντιακόν φαΐν. Μαερεύκεται αγλήγορα και ίνεται από γνήσια προϊόντα. Εν πολλά καλόν για την υΐαν.

Ντο πράματα θέλομεν[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  • 1 ποτήρ λαζουδί αλεύρ
  • 2 χουλερέας φαΐ παρχαρί βούτορον (ασα χτήνεα)
  • 3 ποτήρεα νερόν
  • 2 μικρά κομματόπα τυρίν χτηνί ή κατσικί, άμον ντο είναι τα λουκούμεα
  • Ολίγον άλας

Πώς εφτάμε το χαβίτς[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Το χαβίτς θέλ ολίγον λαζουδί αλεύρ, παρχαρί τυρίν και βούτορον (ασα χτήνεα), άλας και νερόν. Σο τηγάν' βάλλομε τ'αλεύρ να καβουρεύκεται και συνέχεια με το χουλιάρ ταράζομ'ατο να μη κάεται. Όνταν εγροικούμε εκαβουρεύτεν τ'αλεύρ, ατότε γομώνομε το νερόν σο τηγάν και ως να βράζ' με το χουλιάρ γάλια γάλια ταράζομ'ατο. Όνταν εγροικούμ' έβρασεν, τρίφτομε το τυρίν και σύρομ'ατο απές σο τηγάν. Επεκεί βάλλομε το βούτορον απές σ'έναν τηγανόπον να λύεται κι ασο λύεται και ύστερα κςύνομ'ατο απές σο τρανόν το τηγάν και με το χουλιάρ ταράζομ'ατο. Περιμένομεν ολίγον κιάλλο να βραζ κι αραέτς ψέεται. Ασο ψέεται και ύστερα, εβγάλομ'ατ' ασο τηγάν, βάλλομ'ατο σ'έναν ςκεύος, κάθουμες κα και τρώγουμε.

Συνδέσμεα[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]