Χρήστες:Omnipaedista

Ασό Βικιπαίδεια

Ύειας και χαιρετίας! - Ιιας κε ςςερετιας! - Γεια και χαρά! - Hello and greetings! - Привет и здравствуйте!

Αρμοδεότητασεμουν[άλλαξον]

Λογαρίασεμουν (ϗ αργαστέρεα) σ' άλλα πρότζˇεκτ[άλλαξον]

Βικιπαίδειαν[άλλαξον]

Ζητούμενοι σελίδας[άλλαξον]

Αργαστέρ[άλλαξον]Τριτ 1 Χριστουγεννάρτς 2015

Βαβέλ[άλλαξον]

el
pnt-2
en-4
de-2