Βοστώνη

Ασό Βικιπαίδεια

Η Βοστώνη έν το τρανύτερον πολιτείαν και η πρωτεύουσα τη Μασσαχουσέττης. Ονομάζουμε 'ατεν και "Αθήναν τη Αμερικής" γιατί εχ' τα περισσότερα πανεπιστήμια ασ'όλια τ'άλλα πολιτείας τη Αμερικής.

Σην Βοστώνην ειν' πολλοί Πόντιοι Έλληνες ασ' όλια τα μερέας τη Ελλάδας, αμάν οι πλείονες είν' ασή Μακεδονίας τα νομούς, όπως την Κοζάνην, Ημαθίαν, Σαλονίκην, Φλώριναν, Κέστεραν κ,α.

Έχομε δύο Ποντιακούς Συλλόγους και είναι πολλά δυνατοί, την «Παναΐαν Σουμελάν Βοστώνης» και την «Ποντιακήν Εστίαν». Είναι ασ' ολίγους Συλλόγους που έχ'νε τ'ατεινέτερα κτίρια απέ σην καρδίαν τη Βοστώνης.

Εχ'νε χορευτικά συγκροτήματα, μικρά και τρανά. Η Παναΐα Σουμελά εχ' πολλά δυνατόν νεολαίαν. Η νεολαία μουν είν' ολ' γεννεμέν αδά σην Αμερικήν, αμάν έμαθαν να παίζνε την κεμεντζέν και νε τραωδούν, άμον ντ'εγεννέθαν, για σον Πόντον για σην Ελλάδαν.

Ασό 2008, ερχίνεσεν να έχ' Σκολείον Ελλενικής και Ποντιακής γλώσσας εντάμαν, όθεν μαθάνε την Ιστορίαν, Πολιτισμόν, Παράδοσην, ήθη, έθιμα.

Τα τραωδίας βοηθούν πολλά τα μωρά να μαθάνε την γλώσσαν για τ' ατό εμείς με την νεολαίαν έμουν, χορεύομε και τραωδούμε όθεν και να ευρίουμες.

Commons logo
Commons logo
Σα Κοινά εσ υλικόν σχετικόν με