Μετάβαση στο περιεχόμενο

Πόντιοι

Ασό Βικιπαίδεια
Πόντιοι
Όλων ο πληθυσμός: 2.000.000 - 2.500.000 παγκoσμίως (κατ' εκτίμησην)
Σημαντικοί πληθυσμοί: Ελλάδα: 500.000 - 300.000 (κατ' εκτίμησην)
ΚαλατσήΠοντιακά, Ελληνικά
θρήσκευμαΧριστιανοί Ορθόδοξοι και Μουσουλμανοι

Πόντιοι ονομάσκουνταν οι Έλληνες πρόσφυγες που έρθαν ασήν περιοχή του Ευξείνου Πόντου - Πόντος. Η περιοχή του Ευξείνου Πόντου εβρήεται ση βόρειαν και σην ανατολικήν θαλασσάκρην του τωρινού κράτους τη Τουρκίας και άλλων παρευξεινίων χωρών.

Καρδινάλιος Βησσαρίων (13951472) τη Τραπεζούντος, Πόντιος λόγιος, πολιτικός και καρδινάλιος

Αρχαιότητα[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Αποικίες τη Πόντονος
  • Η ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού έσ για ξεκίνεμα την ίδρυση της Σινώπης ση Βόρεια θαλασσάκρην της Μικρά Ασίας ασά Μηλίσιους[1]
περίπου το 800 π.Χ. Άσην Σινώπη οικιστές ίδρεσαν άλλα πόλεις. Η κυριότερη αούτων των πόλεων έτονε η Τραπεζούντα σο 783 π.Χ.

Για τους Έλληνας του Πόντου πολλά εγράφταν ασου συγγραφάντας.

Οι Πόντιοι ζούσαν σε εκείνα τα μέρη ασην αρχαιότηταν που έτονε αμιγώς ελληνικά πριν να εφτάει κατοχήν η Οθωμανικήν Αυτοκρατορίαν. Πολλοί τρανοί αρχαίοι επιστήμονες έχνε ποντιακήν καταγωγής όπως έτον ο αστρονόμον ο Ηρακλείδης ο Πόντιος,ο γεωφράφον ο Στράβωνας ο Αμάσειος και ο Διογένες ο κυνικόν.

Ανταλλαγή πληθυσμών[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Το 1923 σύμφωνα με τη Συνθήκην τη Λωζάνες, εέντονε ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλήνων και Τουρκαλάντων και απές ση συμφωνία τη συνθήκες περιλαμβάουνταν και οι κάτοικοι του Πόντου (όπως και ατοί τη Μικράς Ασίας).


Γενοκτονία[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Απάν ση προσφυγίαν ασην Τουρκίαν σην Ελλάδαν πολλοί ( 350000 ) Πόντιοι έβρανε τον θάνατον και τελικά ασατούνς που εξεκίνεσαν πολλοί κι πρόλαβαν να φτάνε σην Ελλάδαν. Η γενοκτονία των Ποντίων κι εν αναγνωρισμέντσα διεθνώς αλλά μαναχά ασην Ελληνικήν Πολιτείαν με Νόμο του 1994 (N 2193/1994). Η γενοκτονία κι έτονε μικρότερον ασατήν που εποίκαν ση Εβραίους οι Γερμανοί ή ση Αρμενίους οι Τουρκάντ.

Αλέξιον ο 3ον (1338 – 1390), Αυτοκράτορας τη Τραπεζούντος.

Οι Έλληνες τιμούν την γενοκτονίαν ση 19 του Καλομηνά (Μάιος).

Ήθη και εθίματα[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Οι Πόντιοι έχνε πολλά σκυρόν παράδοσην και εθίματα που μετέφεραν ασον Πόντον. Οι χοροί, η ποντιακή διάλεκτος και πολλά ασά εθίματα διατηρίουνταν εώς και σήμερον.

Παραπομπές[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]


Τέρεν επίσης[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

Αναφοράντας[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]

  1. https://el.wikisource.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CE%99%CE%92 Στράβων, Γεωγραφικά/ΙΒ - Βικιθήκη, κεφ. 3.1.

Εξωτερικές Συνδέσεις[άλλαξον | επεξεργασία κώδικα]