Καλάτσεμαν χρήστε:Teomatra

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Ασό Βικιπαίδεια

Υίαν και χαιρετίαν!


Teomatra, καλώς έρθες σην Βικιπαίδειαν! Χρειάσκουμες κι εθέλουμε τ'εσόν το γράψιμον και τη δουλείαν. Τέρεν αούτα τα χρήσιμα τα συνδέσμε:

Για να θέκεις την υπογραφή'ς σα σελίδας καλατςεματί γράψον ~~~~ ή ποίσον κλικ σο κουμπίν τ' υπογραφής (). Κάθαν ερώτησην επορείς να γραφ'ς ατέναν σην Αγοράν εμούν. Χαϊτέστεν, ας εφτάμε τη δουλείαν εμουν!  --Sinopeus 15:00, 25 Κούντουρονος 2011 (UTC)[απάντηση]


Hello! Dear Teomatra, nice to meet you, I'm from the spanish wikipedia and I wrote you because I want to request you something... can you update (and/or improve) and correct the pontic-greek ortography of this stub-article please? ..it's about the article of the Chilean city of Concepción.. ok, many thanks to you and I hope that the Lord bless you, have a nice day, bye. Sincerely----X4v13r3sh 04:57, 22 Καλομηνά 2011 (UTC)[απάντηση]

Please give a look. Nemo bis (talk) 18:46, 24 Χριστουγενναρί 2016 (UTC)[απάντηση]